Maj
15

skriven av: Fasan  

1 Kommentar

Jag har varit arbetslös två perioder i mitt liv. En gång när jag var i 20 års åldern och så nu när jag blev av med jobbet i samband med finanskrisen. Jag har erfarenhet av två så kallade arbetsmarknadspolitiska utbildningar. En gick jag drygt 20 år gammal och lärde mig grovplåtslageri och svetsning. Då engagerade jag mig i elevrådet och satt som representant för eleverna i en samrådsgrupp som planerade och tog fram studieplaner för kurserna. I dessa samrådsgrupper fanns representanter för lärarna, skolledningen, näringslivet, eleverna och berörda fackförbund. Eftersom att representanter för näringslivet var med så uppdaterades regelbundet studieplanerna så att eleverna fick lära sig sådant som företagen hade behov av att de arbetssökande kunde. Det var efter denna utbildning jag fick inom industrin ett jobb som jag sedan hade kvar i ca 23 år tills företaget flyttade utomlands. Ams utbildningar anordnades på på offentligt ägda AMU center runt om i landet.

Förra året gick jag ytterligare en arbetsmarknadspolitisk utbildning. Numera upphandlas sådana kurser och det är den anordnare som lägger lägst anbud som vinner. Några samrådsgrupper finns inte längre. Inte något elevråd heller. Det märks att kvaliteten har blivit sämre inga gemensamma genomgångar, allt är numera upplagt på självstudier.  Lärarna kontaktar man bara för att fråga när man kör fast på något moment. Det var visserligen ett upplägg som passade mig perfekt, men jag vet att en del andra deltagare tyckte att det var svårt och att de hade efterfrågat mer genomgångar av lärarna. En annan markant skillnad var att på 80 talet fick vi varsin uppsättning av läroböckerna. Numera fick vi låna böckerna och vi fick flera gånger ändra planeringen i vilken ordning vi skulle läsa modulerna för att böckerna skulle räcka. Helt klart en mycket billigare utbildning nu jämfört med 80 talet och inte heller anpassat efter företagens behov.  Det affärsdataprogram som lärdes ut var det som har billigast elevlicenser men ser man vad majoriteten av lediga tjänster inom administration efterfrågar kunskaper i så är det ett helt annat affärsdataprogram. Jag ser ett klart samband mellan de offentliga upphandlingarna där billigast vinner när det gäller försämringar i  kvalitén.

Frågan är bara hur långt denna prispress ska få gå innan det blir löjligt. I dag har historien om hur elever som skickats av arbetsförmedlingen på kurs för att ta långtradarkörkort fått öva i trampbilar läckt ut på nätet. När utbildningen började saknades det datorer och framför allt bilar. Utbildningsföretaget hade lovat 78 timmars körtid per elev men när lastbilarna dök upp så fick eleverna bara runt 30 timmars körtid. I väntan på släp till bilen så fick de öva med att köra med släp i en trampbil. Eleverna berättar även hur allt detta strul resulterat i att många elever inte hunnit klart tid och därför varit tvungna att söka förlängning hos AF och detta har företaget tjänat på. Utan denna konkurrens och prispress nedåt skulle utbildningsföretagen inte behöva lämna glädjekalkyler för att vinna upphandlingar och kvaliteten på utbildningarna skulle bli mycket bättre.

Det är mycket mycket som är helt skevt i dagens Sverige och i bland stämmer verkligen uttrycket det var bättre förr.

Susanna Svensson

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=7654644

Jag kan inte hålla mig. Här kommer en uppdatering. Jag länkade till artikeln om trampbilsutbildningen på AFs facebooksidan och frågade om av arbetsförmedlingen ansåg om kvalitén på den utbildningen. Jag kopierar nu in AFs svar.

 • Hej Susanna.

  Innan vi upphandlar en utbildning, så ska utbildningsanordnaren bland annat lämna in ett underlag med en utbildningsbeskrivning som ska godkännas. Förutom den, så har anordnaren även ansvar för arbetsmiljön enligt Lag (2000:625).

  http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.64d282e12fd576d91d80001645/arbmiljoansvar_as.pdf

  Vi har en kontaktperson för utbildningarna och deras roll är bland annat att ha ansvar för kontakter mot kursdeltagare, leverantör och eventuell arbetsgivare under utbildningen och de ska även vara med vid kvalitetsuppföljningen.

  Med vänlig hälsning
  Annica, arbetsförmedlare

 • Susanna H Svensson Så övningskörning med trampilar är bra kvalité?
 • Arbetsförmedlingen Hej igen Susanna.

  Ja, om det är lämpligt i just den här utbildningen är nog inget som vi kan svara på här. Det är kontaktpersonens uppgift att ha uppföljningar om kursens innehåll, så vi får hoppas på att frågan blir besvarad snart.
  Ber om ursäkt för mitt tidigare svar som fick många att reagera. Självklart vill vi alltid få signaler om något inte fungerar som det ska, så vi kan förbättra vår verksamhet och rätta till där det behövs.

  Med vänlig hälsning
  Annica, arbetsförmedlare

Apr
28

skriven av: Fasan  

16 Kommentarer

För någon vecka sedan började en länk valsa runt på fejsbook om att en caféägare blivit uppsagd från sitt arrende för att kyrkan skulle ta tillbaka sina lokaler för att bedriva projekt där för personer i fas2 och 3. Denna artikel gjorde mig förfärad men samtidigt glad. Jag har under de år som jag engagerat mig i arbetsmarknadspolitiska frågor försökt få upp ögonen på ”vanligt” folk, politiker, arbetsförmedlare, fack föreningsföreträdare med flera om att fas3 och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder som innebär att arbetslösa åläggs att arbeta för att få sina försäkringsersättningar tränger undan riktiga jobb. Aldrig tidigare har ett sådant projekt som så tydligt visar att så är fallet uppmärksammats av media. Här hotas arbetstillfällen för ägaren plus fem anställda pga att Kyrkan vill komma åt lokalerna för att bedriva exakt samma typ av verksamhet drivna av fas3are.

Jag skickade i väg ett mail till berörda kyrkoförsamling men fick svar tillbaka där det framgick att församlingen behövde få in pengar till underhåll av fastigheten. Planerna är tydligen att utöka antalet fas3are som församlingen har med 15 personer det ger ett bidrag till församlingen med ytterligare ca 900 000 om året. Det finns tydligen redan 15 fasare i församlingen som sköter trädgårdar och odlingar så tar församlingen in ytterligare 15 stycken blir det ett bidrag på hela en miljon åttahundra tusen om året. Av mailväxlingen framgår det tydligt att församlingen anser att de gör en samhällsinsats och bedriver någon form av allmose verksamhet genom att erbjuda ytterligare 15 personer sysselsättning. I min mailväxling med Barbro Olofsson kyrkonämndens ordförande ger hon sig dock inte utan hon fortsätter att hävda att Kyrkan gör en samhällsinsats och att det de gör är helt ok. Hon sänder över vår mailväxling till Domprosten Anders Alberius och av det svar jag får från honom hävdar han att AF och kommunen är helt införstådda med och stödjer kyrkans planer. Dessutom ljuger Anders Alberius och hävdar att det privata café som bedriver verksamheten i dag också använder sig av personer i samhällsåtgärder. Om AF stöder ett projekt som på ett så tydligt sätt innebär att riktiga avlönade jobb trängs bort till förmån för arbetsmarkandspolitiska åtgärder är det inte annat än en skandal och jag förutsätter att AF stoppar fler fasare till denna församling

När det gäller Alberius påståenden om att caféet redan i dag bedrivs med personer i samhällsåtgärder har jag tagit reda på följande. Kvinnan som i dag driver cafét har en del personer som har nystartsjobb. Nystatsjobb är ett generellt stöd som utgår till alla arbetsgivare som anställer en person som har varit långtidsarbetslös. Den som arbetar på ett nystartsjobb har avtalsenlig lön, rätt till tjänstepension och dessutom gäller LAS dvs arbetsgivaren kan inte kicka ut en person som har nystartsjobb utan giltigt skäl.

För personer i fas2 och 3 gäller följande ingen lön utgår, ingen rätt till tjänstepension. Ersättningen är 65 % av tidigare lön dock max 680kr dag före skatt många har i själva verket en ersättning som är mycket mycket lägre. Las gäller inte heller och det innebär att om en person i fas3 söker ett jobb inom församlingen som vederbörande har rätt kompetens för så har personen inget företräde till den tjänsten. Däremot tvingas en fasare i den situationen att konkurrera med sig själv om arbetsgivaren i stället anställer fasaren på den lediga tjänsten så mister arbetsgivaren bidraget för gratis personalen på 5000 i månaden.

Hur har det blivit så här? Att det i dag verkar betraktas som en allmosa att anordna sysselsättning för arbetskraft som man utnyttjar hänsynslöst utan att betala lön för? Det är tyvärr inte första gången jag stöter på den inställningen som framskymtar i min mailkonversation med Kyrkan. Jag har tidigare stött på den i tidningsartiklar och i kommentarsfält från företrädare från så kallade sociala företag.

Susanna Svensson

Nedan länkar till några relevanta blogginlägg och artiklar.

Artiklar om caféet

http://www.skovdenyheter.se/nyhet/48531/besvikelsen-stor-efter-att-ha-blivit-utkastad

http://www.skovdenyheter.se/nyhet/48714/af-kan-stoppa-kyrkans-cafeplaner

Ett blogginlägg om ett socialt företag och min reaktion på den syn som förmedlats av de som driver detta på långtidsarbetslösa.

http://fasan.svenskablogg.se/2012/06/12/nu-gar-skam-pa-torra-land/

Länk till ett blogginlägg där det i kommentarsfältet tydligt framgår att de som utnyttjar fasare som gratis arbetskraft verkar anse att de bedriver någon typ av allmoseverksamhet trots att de drar in massor med bidrag i anordnarstöd.

http://fasan.svenskablogg.se/2012/03/30/sociala-foretag/

Mar
30

skriven av: Fasan  

11 Kommentarer

Jag har startat en namninsamling med krav på att organisationer som utnyttjar arbetslösa gratis arbetskraft ska bli av med sina 90 konton. Ni som läser det här blogginlägget kopiera gärna och lägg ut på era egna bloggar och Facebooksprofiler. http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7556#.UVclbRyQW9a

Mar
26

skriven av: Fasan  

2 Kommentarer

Vi har 420 217 personer som är arbetslösa i Sverige (aktuell statistik februari 2013) Av dessa har 140 568 personer varit arbetslösa i ett år eller mer. Av de 279 649 personer som varit arbetslösa i mindre än ett år så är det säkert en hel del som har någon typ av funktionshinder eller är nyanlända invandrare vilket innebär att de är berättigade till statliga anställningsstöd. Låt oss anta att 10% hör till någon av dessa kategorier vilket jag är säker på är lågt räknat, innebär det att ca 30 000 personer är berättigade till anställningsstöd.  Av de som varit arbetslösa i över ett år är alla berättigade till anställningsstöd. Det innebär att arbetsgivarna i dag har ca 170 000 personer att välja mellan där de kan få stora delar av lönen betalda av staten. Anställningsstöden varierar från runt en 1000 lapp per arbetsdag till 2x arbetsgivaravgiften vilket vid en lön på 23000 i månaden ger ett bidrag på 14700. Låt oss räkna med ett genomsnittligt anställningsstöd per månad på 16 000.

Sverige har en anställningsstödsbubbla om arbetsgivarna anställer dessa 170 000 personer som är berättigade till stöd så måste statskassan punga ut med 2 720 000 000 kronor i månaden vilket blir 32 640 000 000 på ett år.

Någon som tror att staten egentligen vill att de svårplacerade på arbetsmarkanden ska få några jobb?

Susanna Svensson

Mar
14

skriven av: Fasan  

10 Kommentarer

sunglasses

Nej, jag är fortfarande heligt förbannad… även om jag som Försäkringskassan rättade mig, hade blandat ihop begreppen Tillfälligt uppehåll och Enskild angelägenhet.
Misstaget jag gjorde var att ta för givet att det som tidigare kallades lovdag ersatts av Enskild angelägenhet av vikt, det skall istället kallas för ”Tillfälligt uppehåll”

“Du skriver om två olika saker.

Enskild angelägenhet av vikt är en sak.
Tillfälligt uppehåll (tidigare lovdag) är en annan sak.
Enskild angelägenhet av vikt markeras på försäkran med E och tillfälligt uppehåll markeras med T (tidigare L).
Ja man kan ta ut 20 dagar tillfälligt uppehåll precis som du skriver om man går ett program som ger rätt till 20 dagar och samråd finns med anordnaren.

Man markerar dessa dagar med T på försäkran.Man har normalt inte rätt till 20 dagar med enskild
angelägenhet av vikt.
Markera man 20 dagar med E på försäkran finns med andra ord stor risk att man får avslag för detta då man normalt godkänner max 3 sådana dagar i följd.”

Är jag att betrakta som mindre begåvad över att inte förstå detta? Nej, knappast, jag inbillar mig att det är många, många som i avsaknad av det mer logiska ordet Lov, helt enkelt tror att man gjort ytterligare försämringar. Vilken arbetslös idag skulle i så fall vara förvånad? Snälla försäkringskassan, gör tydligare information tack!

Javisst blev jag lättad över att åtminstone få behålla något som kan liknas vid den semester som så många lönearbetare ser fram emot efter ett års arbete. Jag skrattar ironiskt åt mig själv på tanken att någon en julidag frågar mig om jag har semester.. -Nej, jag har tillfälligt uppehåll, arbetsförmedlingen har lyckligtvis bestämt att det går för sig…

Så nu borde jag vara nöjd? Svar: Nej! Jag är inte nöjd förrän hela spektaklet Fas3 är begravt på historiens soptipp på samma hög som alla andra misslyckade arbetsmarknadsreformer.

När jag återigen läser informationen från försäkringskassan och begrundar texten som lagts in två gånger under rubriken Tillfälligt uppehåll om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, så står där så förnumstigt:
Det är Arbetsförmedlingen som avgör vad som är ett tillfälligt uppehåll.

Arbetsförmedlingen avgör om ett uppehåll är ett uppehåll???
Om jag är oavlönad på en arbetsplats och vill ha ledigt, låt oss säga 2-3 veckor på sommaren så kan i princip arbetsförmedlingen helt plötsligt och godtyckligt visa sig intresserad av verksamheten ifråga och hävda att dessa 3 tänkta veckorna av fejk-semester eller”frigång” inte är att betrakta som ett uppehåll.
- Men en vecka i november kan du få, för då ser jag ett uppehåll för dig.

Varför kan vi inte behandlas som vanliga hyggliga människor? Inte nog med att det skall sättas mer eller mindre respektlösa etiketter på oss, som sköra, oanställningsbara, utan vi skall särbehandlas negativt i alla tänkbara sammanhang, inte minst när det gäller lönearbetarens semester som vi får klara oss utan.

Hillevi Engström, ställ dig själv följande fråga: Varför skall arbetaren ha semester?
Jo, för att hämta krafter, kanske få en tid tillsammans med familjen och göra något trevligt mm..

Då frågar jag igen, (utan förhoppning om svar): På vilket fysiskt och psykiskt sätt skiljer sig den person som är placerad i sysselsättningsfasen från lönearbetaren, vari ligger skillnaden i mänskligt behov?
Du säger ju själv, Hillevi, att vi är sköra både här och där.. borde vi inte enligt din egen filosofi istället vara garanterade en rejäl 5-veckors betald semester för att orka med ytterligare en period i oavlönat arbete och psykisk stress i utanförskap?

Räcker det inte med att vi blir blåsta på pengar som istället går till anordnaren som bidrag?
Räcker det inte med att vi blir blåsta på tjänstepensionen?
Räcker det inte med att vi förutom lönlöshet och taskig ersättning även blir blåsta på jobbskatteavdraget som alla andra arbetare får ta del av?
Räcker det inte med att vi med största säkerhet är blåsta på den icke subventionerade arbetsmarknaden för all framtid?

Varför måste det ses som en ynnest och vänlig gest från arbetsförmedlingen om vi får ta del av en begränsad frihet som kallas ”Tillfälligt uppehåll”?

Jag vädjar än en gång till känslan för rättvisa och solidaritet!

Stoppa detta vansinne!!

// Bengt Fredriksson

Mar
14

skriven av: Fasan  

Lämna kommentar

Nu hör man på nyheterna att eventuellt fusk med anställningsstöd ska utredas. Det var då på tiden.

Några tips om hur sådant fusk kan minskas och hur de bör göras.

1 Tipstelefon dit arbetslösa som varit med om att ha åtgärdsplaceringar där den ena åtgärdsplacerade efter den andra avlöser varandra år efter år kan ringa och rapportera fusk och överytnyttjande. En av de största bovarna i den branschen är lätt att peka ut av oss som är insatta i hur detta system och det är frälsningsarméns Myrorna.

2 AF måste bli mycket bättre på att analysera olika arbetsplatser som tar emot arbetslösa utifrån bortträngningseffekt. Gäller framför allt så kallade sociala företag där det ses mellan fingrarna med att fas3are utför ordinarie arbete. Det orsakar illojal konkurrens och riskerar konkurrera ut andra småföretag.

3. För att ett företag ska beviljas nystartsjobb, SAS anställda eller lönebidragsanställda måste företaget kunna visa en resultatrapport som gör det sannolikt att företaget har råd att betala lön på avtalsnivå även sedan bidragsperioden upphört. Om inte sådana regler införs är risken stor att även nystartsjobb, sas och lönebidrag innebär att ekonomiskt starka företag slås ut av bidragsberoende företag.

Mar
12

skriven av: Fasan  

1 Kommentar

Ska jag bli heligt förbannad eller bara rasande. Vad menas med att vi i Fas3 inte ens unnas en liten sammanhängande ledighet ens på en vecka efter ett års arbete/sysselsättning? Är det inte nog snart? Finns det ingen alliansare som tycker att detta är bara för mycket?
3 ynka sammanhängande dagar får vi, och då endast vid enskild angelägenhet av vikt. Det finns folk som får vistas åratal i Fas3, är detta den framtid som väntar dem?
Fy tusan vilken genomrutten arbetsmarknadspolitik Sverige har idag!

// Bengt Fredriksson

Detta kan läsas på Försäkringskassans sida.

ledighet1

Mar
5

skriven av: Fasan  

6 Kommentarer

Jag brukar nästan aldrig klicka på reklamlänkar, men här om dagen gjorde jag ett undantag och klickade på Matchning.nu. Det är ett projekt för att fixa praktikplatser för arbetslösa ungdomar i sammabete mellan kommunen, af och en del lokala företag bla NA.  Man får veta att ca 2200 ungdomar under 29 år är arbetslösa i Örebro och att projektet genom matcha ungdomarnas kompetens med arbetsgivarnas behov hoppas skapa 200 oavlönade praktikplatser för denna grupp. Dvs urvalet för vilka som ska få utnyttjas som gratis arbetskraft görs efter samma metoder som arbetslösa rekryteras till riktiga avlönade jobb. Målsättningen om att 25% av praktikanterna ska få fasta riktigt jobb efter gratisarbetet innebär faktiskt att 75% kommer att utnyttjas utan att det leder till något.

Det här projektet riskerar i stället att leda till att de 2000 ungdomar som inte får en praktikplats kommer att antas vara ännu mer odugliga än vad de redan anses i dag eftersom att de inte ens duger till gratisarbete i 3 månader. För den majoritet av ungdomarna som får en praktikplats, men ändå inte får nått jobb kommer det att bli en ännu större katastrof, eftersom att det finns en utbredd vanföreställning både bland arbetsgivare och allmänheten att praktik leder till jobb och att en praktikant som inte får jobb efter en praktik därför måste ha missköt sig på något sätt.

En annan länk som jag klickade på här om dagen gick till en sajt som heter workcare.se. Det är en sajt med lediga tjänster där arbetsgivarna efterfrågar ansökningar från arbetslösa som är berättigade till anställningsstöd utannonseras. Just nu finns det drygt 100 lediga jobb över hela landet där arbetsgivare efterfrågar subventionerad personal. Jag kollade lite vad det fanns för jobb lediga hos bidragstörstande arbetsgivare i mitt län.

Det fanns sammanlagt 5 lediga. Bland annat, biltransportör där det krävs B och C körkort, medarbetare till en leksaksbutik med arbetstid 4 timmar dag måndag till lördag dvs 6 dagarsvecka, två lediga tjänster som frisör lärling och två deltidsanställningar som städare hos samma arbetsgivare där körkort är ett krav. Samtliga är deltid eller timanställningar utom frisörjobben där det inte framgår av annonsen hur många timmar tjänsterna är på.   Att anställningsstöd betalas ut för deltids jobb och timanställningar anser jag är fel. Syftet med anställningsstöd ska väl vara att en arbetslös återigen får en inkomst som det går att leva på och att ett företag som har 6 dagarsvecka släpps fram är helt absurt vi har haft 5 dagarsvecka i det här landet sedan 60 talet. Det är inte konstigt om man ställer sig frågan hur seriöst det företaget är när det gäller att betala in tjänstepension och ha heltäckande försäkringar för sina anställda.

I dag publicerar Expressen en ledare där de befarar att att de föreslagna ändringarna i a kassan riskerar att öppna för missbruk och leda till att det i praktiken införs en variant av medeborgarlön i Sverige. Det som Expressen framför allt oroar sig för är att det börjar framföras idéer om att slopa arbetsvillkoren.

Det jag undrar över är varför så många oroas över att systemförändringar som gynnar arbetslösa ska leda till missbruk av systemet men ingen av ledande politiker eller bland de etablerade samhällsdebattörerna överhuvudtaget verkar reflektera över risken att arbetsgivare kommer att missbruka den djungel av olika varianter av bidragsanställningar som har växt fram under de senaste åren. En arbetsgivare som ex tar in en person som praktikant under 3 månader, sedan låter detta avlösas av 1 års sas anställning och därefter kan anställa vederbörande i ytterligare ett par tre år med nystartsjobb anser jag missbrukar systemet framför allt om denna skyller på arbetsbrist när nystartsjobbsperioden går ut och tar in en ny person medan återanställningstiden tickar på via bemannings företag och sedan börjar om på ny kula igen med nästa praktikant. Jag vet sedan mina år i olika nätverk där jag delat erfarenhet med andra arbetslösa att sådant förekommer.

Susanna Svensson

Mar
4

skriven av: Fasan  

5 Kommentarer

fastre

Den moderata riksdagsledamoten Jenny Peterson anser att Fas3 är en i grunden lyckad reform.

http://malmo.etc.se/nyhet/rekordmanga-fast-i-fas-3

- Meningen är att man skall få in en fot på arbetsmarknaden säger Jenny Peterson…

En fot… självklart har man en fot inne på arbetsmarknaden även som Fas3 ifall man arbetar ”på riktigt” med sysslor som andra får lön för… Det är ju bara det att foten ifråga är en gratisfot, vill du däremot stå avlönad och stadigt med bägge fötterna, jag då lär du få fortsätta att drömma.

Det är nämligen så att i Fas3 är det endast två.. 2 % som går vidare till anställning, det är faktiskt vanligare att man kilar vidare, alltså dör ifrån Fas3 än att komma till en anställning!

- Ingen reform är perfekt, men vad är alternativet? Säger Jenny Peterson.

Tja, i första hand kunde man vara vänlig att omfördela dessa anordnarbidrag som medel för att användas till avtalsenliga löner för utförda arbeten. Bara för att den ultimata reformen inte är uppfunnen, måste man då nödvändigtvis ta fram den mest förnedrande, slutgiltiga och människoföraktande arbetsmarknadsåtgärden i modern tid?
Har vi inte råd att visa människor respekt, förtroende och empati på riktigt så vore det enligt min mening snyggare och mer reko att hoppa över Fas3 och införa ättestupan, handledare till denna syssla bör det inte råda någon brist på av nätets anonyma röster att döma.

Är det fler än jag som tycker att Fas3 är en i avgrunden misslyckad reform, när man lättare går vidare till graven än till ett avlönat arbete?

Fas trä får vi smaka på tids nog ändå, varför måste vi tvunget skola in oss genom arbetsförmedlingens försorg?

//Bengt Fredriksson

Feb
23

skriven av: Fasan  

15 Kommentarer

De låga ersättningarna

Taket i a kassan har inte höjts på tio år. Det gör att långt ifrån alla får 80 % av sin tidigare lön i ersättning. Många som tidigare har varit etablerade på arbetsmarkanden har utgifter som är anpassade för en betydligt högre inkomst än 14960 kr före skatt som är den högsta ersättningen inom a kassan. Rätt snabbt måste dessa sälja sina bilar och kan sedan inte längre ta arbeten med långa pendlingsavstånd eller med arbetstider som inte stämmer med kollektivtrafiken. Risken är även mycket stor att snabbt halka efter med avbetalningar på studielån och andra lån och när betalningsanmärkningarna är ett faktum är det kört. Många arbetsgivare anställer inte personer med betalningsanmärkningar ex bemanningsföretag, försäkringskassan, många företagare inom handeln m fl. En annan möjlighet som stryps när en person fått betalningsanmärkningar är möjligheten att flytta till arbete på annan ort eftersom att majoriteten av hyresvärdarna inte hyr ut till personer som har betalningsanmärkningar.

Deltidsstämplingsreglerna

Alliansen har kraftigt reducerat den tid man får fyllnadsstämpla när man är arbetslös, jobbar man via ett bemanningsföretag godtar inte a kassorna att man fyllnadsstämplar överhuvudtaget. Dessutom har arbetsgivarintygen blivit mycket krångligare att fylla i för arbetsgivarna för att beräkningsgrunderna för a kasseersättningen har ändrats. Det ger en betydligt större kostnad för administration för arbetsgivarna. Har en bekant som jobbar som administratör hon har berättat att tiden som går åt att fylla i ett arbetsgivarintyg korrekt har tredubblats sedan dessa ändrades. Samtliga dessa regler innebär att det blir svårare för arbetslösa att ta kortare vikariat och timanställningar för att få in en fot någonstans och bredda sin kompetens.

Arbetsgivare perioden i sjukförsäkringen

Arbetsgivareperioden infördes på 90 talet för att politikerna hade en hypotes om att det skulle få arbetsgivarna att satsa mer på en bättre arbetsmiljö för att få ner sjukfrånvaron. I samma veva infördes en karensdag. Arbetsgivareperioden ger dok arbergivaren ökade kostnader för kortidsfrånvaron och den är sällan kopplad till arbetsmiljön utan beror i stället på förkyldingar, magsjukor och influensor. När det gäller införande av en karens dag riskerar detta att i stället öka kortidsfrånvaron eftersom att fler krassliga släpar sig till jobbet och smittar ner övriga anställda. För små företag kan hela vinsten ätas upp om de anställda har hög frånvaro. Denna reform har inneburit att långtidsarbetslösheten har accelererat och att det nästan är omöjligt för en person som inte har färska referenser som intygar låg sjukfrånvaro att få ett arbete i dag. Nej ska man få arbetsgivarna att med hjälp av konstaderna för sjukfrånvaron förbättra arbetsmiljön är det mycket effektivare att lägga en större kostnad för arbetsgivarna när det gäller de som är långvarigt sjukskrivna.

Den slopade regeln om att alla lediga jobb ska anmälas till platsbanken.

För några år sedan så ändrades reglerna så att lediga jobb inte längre behöver annonseras ut. Det har allvarligt försvårat för arbetslösa utan kontakter att hitta lediga passande arbeten att söka. Samtidigt riskerar det att leda till att arbetsgivare inte får tag på en person med den bästa kometensen utan i stället rekryterar bekantas bekanta. Det som i andra länder kallas för vänskapskorruption är regel och inte undantag på svensk arbetsmarkand. Samtidigt förstår jag arbetsgivare som gör så här eftersom att nuvarande regler för akassa och socialbidrag innebär att de arbetslös är tvungna att kvantitet i stället för kvalitets söka lediga tjänster. En arbetsgivare som annonserar ut en tjänst riskerar att få 1000tals ansökningar där majoriteten inte har rätt kompentens eller av andra orsaker ex betalningsanmärkningar som omöjliggör flytt i praktiken inte kan ta det lediga jobbet, men ändå är tvingade att söka för att inte gå miste om sin försörjning. Ändrade regler när det gäller a kassa och socialbidrag så att arbetsgivarna bara får relevanta ansökningar är nödvändiga för att minska antalet dolda lediga jobb och öka antalet utannonserade tjänster.

Felaktiga satsningar i arbetsmarknadspolitiken

På 80 talet bestod arbetsmarkandspolitiken i stort sett bara av 2 insatser. AMS utbildningar och beredskapsjobb. Beredskapsjobben pågick i 6 månader, gav rätt till nya a kassedagar och avtalsenlig lön. På betygen man fick efter ett beredskapsjobb framgick det bara att det var en tidsbegränsad anställning inte att det var ett subventionerat jobb. Beredskapsjobben blev med andra ord utmärkta punkter i meritförteckningen som det kallades då. De arbetsmarkandspolitiska utbildningar som fanns höll en hög kvalitet och studieplanerna utarbetades i samråd med representanter för eleverna, facken, AF och arbetsgivarna. De flesta fick jobb efter några vändor i detta system och de som hamnade i långtidsarbetslöshet under den tiden var i stort sett bara personer som pga. psykosociala problem helt enkelt inte fungerade på den öppna arbetsmarkanden.

Hur ser det då ut nu. De flesta insatser som AF erbjuder är träffar där man får öva på att skriva CVn , personliga brev och marknadsföra sig själv. Dvs självklarheter som minst 90% av de arbetssökande kan fixa helt på egen hand utan inbladning av AF. När man gått arbetslös ett tag så erbjuds man en coach som till största delen sysslar med precis samma åtgärd som AF redan erbjudit de nyinskrivna på förmedlingen. Coacher är nog den minst effektiva åtgärd som någonsin har förekommit inom arbetsmarkandspolitiken, många är oseriösa, men för några månader deltog jag i en debatt på ring p1  med en coach som visserligen verkade tillhöra de fåtal seriösa men tom hon erkände att det enda en coach kunde bidra med var att person  A fick ett jobb i stället för person B.  Satsningen på coacher skapar inga nya arbetstillfällen annat än för coacherna.

I dag har samrådsgrupperna när det gäller arbetsmarknadsutbildningarna i stort sett försvunnit och det är i stället offentlig upphandling som gäller. Det företag som erbjuder flest utbildningsplatser till lägsta möjliga kostnad vinner upphandlingarna. Det säger sig självt att kvalitén blir lidande. Tidigare så gavs arbetsmarknadsutbildningar framför allt inom bristyrken, men i dag är den vanligaste varianten av arbetsmarknadsutbildningar inom service, inriktat mot städ eller handeln.  Dvs branscher där det definitivt inte är någon brist på folk med rätt kompetens och där man snabbt lär sig yrket på plats utan någon utbildning. D.v.s. arbetsmarknadsutbildningarna har förvandlats till en förvaring av arbetslösa i stället för att öka möjligheterna till att få ett arbete.

Många arbetsgivare har dessutom behov av att anställa folk som kan olika typer av databaserade affärssystem. I dag är det nödvändigt att kunna dessa inte bara om man ska jobba inom administrationen utan även inom produktionen måste man regelbundet föra in uppgifter i dessa system.  Nått som saknas är alltså kortare kurser där arbetslösa ges möjlighet att lära sig grunderna i de datasystem som förekommer på arbetsmarknaden i dag ex SAP, visma, Movex m fl.

En av de vanligaste åtgärderna som erbjuds i dag är praktik i alla dess former. I praktiken innebär det  att arbetslösa arbetar gratis åt arbetsgivare som inte behöver betala ut löner för sin personal. När det gäller att kontrollera av arbetsgivare som sätter detta i system att hela tiden dra runt sin verksamhet med hjälp av praktikanter i olika program är kontrollen i det närmaste obefintlig.

Hela branscher håller på att utarmas och försvinna från den öppna arbetsmarkanden pga. praktikanter och fas3are. Exempel på detta är secondhand branschen, renhållningsarbetare, trädgårdsarbetare och inte minst inom skogsnäringen där en stor del av slyröjning och skogsplantering i dag utförs av arbetslösa i åtgärder.

Vi har alltså fått en arbetsmarkandspolitik som försvårar i stället för underlättar för arbetslösa att hitta arbeten som det går att försörja sig på.

Susanna Svensson

Annonser